Prudnik: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w Niemys這wicach, Rudziczce, Mieszkowicach, Szybowicach, Wierzbcu.
Numer og這szenia: 216927 - 2007; data zamieszczenia: 09.11.2007
OGΜSZENIE O UDZIELENIU ZAM紟IENIA - us逝gi

Zamieszczanie og這szenia: nieobowi您kowe.

Og這szenie dotyczy: zam闚ienia publicznego.

Czy zam闚ienie by這 przedmiotem og這szenia w Biuletynie Zam闚ie Publicznych: Tak, numer og這szenia w BZP: 182793 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Zak豉d Wodoci庵闚 i Kanalizacji Jednoosobowa Sp馧ka Gminy Prudnik Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego, 48-200 Prudnik, woj. opolskie, tel. 077 4363617, fax 077 4363617.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Inny: Sp馧ka prawa handlowego ze 100 % udzia貫m gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w Niemys這wicach, Rudziczce, Mieszkowicach, Szybowicach, Wierzbcu..

II.1.2) Rodzaj zam闚ienia: us逝gi.

II.1.3) Okre郵enie przedmiotu zam闚ienia: Przedmiotem zam闚ienia jest wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w Niemys這wicach, Rudziczce, Mieszkowicach, Szybowicach, Wierzbcu w oparciu o posiadan przez zamawiaj帷ego dokumentacj projektow wykonan w 2003 r..

II.1.4) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie (CPV): 74.23.22.20-2.

II.1.5) Ca趾owita ko鎍owa warto嗆 zam闚ienia (bez VAT) obejmuj帷a wszystkie zam闚ienia i cz窷ci: 450000 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA: przetarg ograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAM紟IENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAM紟IENIA: 08.11.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJ。YCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN (bez VAT)