Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Archiwum

Archiwum zamówień publicznych


  

Numer ogłoszenia:      121009 - 2009
Data zamieszczenia:    28.07.2009

Dostawa materiałów do wykonania zadania pn. Budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej Prudni - Chocim - Dębowiec

Zawiadomienie o przetargu:
PDFzawiadomienie_1_121009 - 2009.pdf (47,23KB)

Załączniki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFzawiadomienie_2_121009 - 2009.pdf (1,41MB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

PDFzawiadomienie_3_121009 - 2009.pdf (40,99KB)


 

Numer ogłoszenia:      186358 - 2008
Data zamieszczenia:    11.08.2008

Dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji

Zawiadomienie o przetargu:
PDFzawiadomienie_1_186358 - 2008.pdf (62,92KB)

Załączniki:

Odpowiedzi na zapytania oferentów:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFzawiadomienie_2_186358 - 2008.pdf (1,27MB)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

PDFzawiadomienie_3_186358 - 2008.pdf (47,03KB)

 


Numer ogłoszenia: 222556 - 2007
Data zamieszczenia:    15.11.2007

Prudnik: Budowa placu magazynowego na zhigienizowane osady i odpady.

Zawiadomienie o przetargu:
HTMLzawiadomienie_1-222556_-_2007..html (11,55KB) 


Numer ogłoszenia:      182793 - 2007
Data zamieszczenia:    03.10.2007

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w Niemysłowicach, Rudziczce, Mieszkowicach, Szybowicach, Wierzbcu.

Zawiadomienie o przetargu:
HTMzawiadomienie 1-182793 - 2007.htm (8,71KB)

Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu o udzielenie zamówienia publicznego:
PDFwniosek 182793 - 2007.pdf (680,67KB)

Załączniki:
 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:
PDFzawiadomienie 2-182793 - 2007.pdf (594,71KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
HTMLzawiadomienie 3-182793 - 2007..html (3,42KB)


 


Numer ogłoszenia:      121675-2007
Data zamieszczenia:    18.07.2007

Dostawa i montaż urządzeń do płukania piasku i skratek w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Prudniku.

Zawiadomienie o przetargu:
PDFZawiadomienie_o_przetargu.pdf (4,13MB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
PDFSpec.wod.pdf (159,02KB)

Załączniki:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:
PDFzawiadomienie.pdf (764,21KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
PDFogloszenie.pdf (1,15MB)