Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Reklamacje dotyczące ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za świadczone usługi

1. Opis procedury:

1.1 Reklamacje mogą być wnoszone:
- na piśmie przez zainteresowanego w siedzibie zakładu przy ul. Poniatowskiego 1,
- listem poleconym,
- za pomocą poczty elektronicznej pod adres:

1.2 Reklamacje są rozpatrywane przez Zarząd Spółki.

1.3 O sposobie załatwienia reklamacji zainteresowany powiadamiany jest listem poleconym.


2. Terminy:
- 14 dni od daty wpływu reklamacji do siedziby zakładu,
- 30 dni w sytuacji, w której załatwienie reklamacji wymaga udziału innych podmiotów, po uprzednim powiadomieniu zainteresowanego.


3. Osoby załatwiające:

- informacje w zakresie dostarczania wody:
Kierownik Działu Wykonawstwa
tel.: 77 4363617 wew. 35, Prudnik ul. Poniatowskiego 1,
Kierownik Działu Sieci
tel.: 77 4362730 wew. 21, Prudnik ul. Poniatowskiego 7
Mistrz ds Produkcji Wody
tel.: 77 4362730 wew. 24, Prudnik ul. Poniatowskiego 7,

- informacje w  zakresie odbioru ścieków:
Kierownik Działu Sieci
tel.: 77 4362730 wew. 21, Prudnik ul. Poniatowskiego 7
Mistrz Działu Sieci ds oczyszczania ścieków
tel.: 77 4362730 wew. 23, Prudnik ul. Poniatowskiego 7

- informacje w sprawie obowiązujących taryf i opłat za usługi:

mgr inż. Bogusław Wołczyk – Kierownik  Działu   Windykacji,
Krzysztof Krupiński  - Pracownik Działu Windykacji,
tel.: 77 436 36 17, Prudnik ul. Poniatowskiego 1


4. Koszty: nie dotyczy.


5. Podstawa prawna:

5.1 Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków  obowiązujący na terenie Gminy Prudnik oraz Regulamin dostarczania wody obowiązujący na terenie Gminy Lubrza.

5.2  Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z 7 czerwca 2001 r. (Dz.U. nr 72 poz. 747 z późn. zm.)