Przejdź do treści strony
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej

Zawieranie umów z odbiorcami usług

Pobierz DOCWniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.doc

Plik w formacie MS Word.
Aby pobrać darmową przeglądarkę plików MS Word (*.doc)
kliknij odnośnik:
http://download.netkoncept.com/wd97vw32.exe 

1. Opis procedury:

1.1  Wystąpienie osoby, której nieruchomość została podłączona do sieci z wnioskiem o zawarcie umowy o dostarczanie wody i odbiór ścieków (druk do pobrania na osobnym pliku). Do wniosku osoba ubiegająca się o zawarcie umowy załącza:
- protokół odbioru przyłączy podpisany przez przedstawiciela zakładu,
- powykonawczą inwentaryzację geodezyjną przyłączy.

1.2   Zakład zwiera umowę  w dwóch egzemplarzach – jeden egzemplarz przekazuje wnioskodawcy.


2. Terminy:
Umowa o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków zawierana jest niezwłocznie .

3. Osoby załatwiające:
mgr inż. Bogusław Wołczyk – kierownik   działu   windykacji,
Krzysztof Krupiński  - pracownik działu windykacji,
tel.: 77 4363617, Prudnik ul. Poniatowskiego 1

4. Koszty:
Umowy zawiera się nieodpłatnie.

5. Podstawa prawna:

5.1 Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków  obowiązujący na terenie Gminy Prudnik oraz Regulamin dostarczania wody obowiązujący na terenie Gminy Lubrza.
 
5.2  Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z 7 czerwca 2001 r. (Dz.U. nr 72 poz. 747 z późn. zm.)

 
 
Metryczka
 • wytworzono:
  31-08-2004
  przez: Tomasz Kowalewski
 • opublikowano:
  31-08-2004 12:12
  przez: Eugenia Kałwa
 • zmodyfikowano:
  15-02-2016 23:21
  przez: Tomasz Kowalewski
 • podmiot udostępniający:
  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o.
  odwiedzin: 705
Dane jednostki:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o.
48-200 Prudnik
ul. Poniatowskiego 1
NIP: 755-000-63-59 REGON: 530556655

Dane kontaktowe:

tel.: 77 436 36 17, 77 436 27 55
fax: 77 436 36 17
e-mail: biuro@zwikprudnik.pl
strona www: www.zwikprudnik.pl