Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawieranie umów z odbiorcami usług

Pobierz DOCWniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.doc (24,50KB)

Plik w formacie MS Word.
Aby pobrać darmową przeglądarkę plików MS Word (*.doc)
kliknij odnośnik:
http://download.netkoncept.com/wd97vw32.exe 

1. Opis procedury:

1.1  Wystąpienie osoby, której nieruchomość została podłączona do sieci z wnioskiem o zawarcie umowy o dostarczanie wody i odbiór ścieków (druk do pobrania na osobnym pliku). Do wniosku osoba ubiegająca się o zawarcie umowy załącza:
- protokół odbioru przyłączy podpisany przez przedstawiciela zakładu,
- powykonawczą inwentaryzację geodezyjną przyłączy.

1.2   Zakład zwiera umowę  w dwóch egzemplarzach – jeden egzemplarz przekazuje wnioskodawcy.


2. Terminy:
Umowa o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków zawierana jest niezwłocznie .

3. Osoby załatwiające:
mgr inż. Bogusław Wołczyk – kierownik   działu   windykacji,
Krzysztof Krupiński  - pracownik działu windykacji,
tel.: 77 4363617, Prudnik ul. Poniatowskiego 1

4. Koszty:
Umowy zawiera się nieodpłatnie.

5. Podstawa prawna:

5.1 Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków  obowiązujący na terenie Gminy Prudnik oraz Regulamin dostarczania wody obowiązujący na terenie Gminy Lubrza.
 
5.2  Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z 7 czerwca 2001 r. (Dz.U. nr 72 poz. 747 z późn. zm.)