Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydawanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Pobierz PDFWniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.pdf (88,87KB)
Pobierz PDFWniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej w Prężynce.pdf (87,45KB)

 

1. Opis procedury:

 

1.1  Wystąpienie osoby zainteresowanej z wnioskiem o przyłączenie do sieci    (druk do pobrania na osobnym pliku). Do wniosku osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci załącza:

-          oświadczenie o posiadanym tytule prawnym korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek,

-          aktualną mapę sytuacyjną w skali 1:500 lub 1:1000, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci: wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

1.2 Zakład określa warunki techniczne przyłączenia i przekazuje je     wnioskodawcy.

 

2.   Terminy:

Zakład   zobowiązany   jest    wydać   warunki  techniczne   przyłączenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 

3.       Osoby załatwiające:

mgr inż. Izabela Kałwa 

 tel.: 77 4363617 wew. 34, Prudnik ul. Poniatowskiego 1

      

4.      Koszty:

Zgodnie z Cennikiem Opłat za usługi techniczne i inne   świadczenia objęte działalnością Spółki

 

5.       Podstawa prawna:

 

5.1 Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków  obowiązujący na terenie Gminy Prudnik oraz Regulamin dostarczania wody obowiązujący na terenie Gminy Lubrza.

5.2  Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z 7 czerwca 2001 r. (Dz.U. nr 72 poz. 747 z późn. zm.)