Przejdź do treści strony
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej

Wydawanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Pobierz DOCWniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.doc

Plik w formacie MS Word.
Aby pobrać darmową przeglądarkę plików MS Word (*.doc)
kliknij odnośnik:
http://download.netkoncept.com/wd97vw32.exe

 

1. Opis procedury:

 

1.1  Wystąpienie osoby zainteresowanej z wnioskiem o przyłączenie do sieci    (druk do pobrania na osobnym pliku). Do wniosku osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci załącza:

-          oświadczenie o posiadanym tytule prawnym korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek,

-          aktualną mapę sytuacyjną w skali 1:500 lub 1:1000, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci: wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

1.2 Zakład określa warunki techniczne przyłączenia i przekazuje je     wnioskodawcy.

 

2.   Terminy:

Zakład   zobowiązany   jest    wydać   warunki  techniczne   przyłączenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 

3.       Osoby załatwiające:

mgr inż. Izabela Kałwa 

 tel.: 77 4363617 wew. 34, Prudnik ul. Poniatowskiego 1

      

4.      Koszty:

Zgodnie z Cennikiem Opłat za usługi techniczne i inne   świadczenia objęte działalnością Spółki

 

5.       Podstawa prawna:

 

5.1 Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków  obowiązujący na terenie Gminy Prudnik oraz Regulamin dostarczania wody obowiązujący na terenie Gminy Lubrza.

5.2  Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z 7 czerwca 2001 r. (Dz.U. nr 72 poz. 747 z późn. zm.)

 
Metryczka
 • wytworzono:
  31-08-2004
  przez: Tomasz Kowalewski
 • opublikowano:
  31-08-2004 12:11
  przez: Eugenia Kałwa
 • zmodyfikowano:
  17-03-2020 13:48
  przez: Tomasz Kowalewski
 • podmiot udostępniający:
  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o.
  odwiedzin: 783
Dane jednostki:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o.
48-200 Prudnik
ul. Poniatowskiego 1
NIP: 755-000-63-59 REGON: 530556655

Dane kontaktowe:

tel.: 77 436 36 17, 77 436 27 55
fax: 77 436 36 17
e-mail: biuro@zwikprudnik.pl
strona www: www.zwikprudnik.pl