Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała w sprawie zatwierdzenia schematu organizacyjnego Spółki

UCHWAŁA  Nr 55/IX/2019

z dnia 4 października 2019r.
Rady Nadzorczej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku
Jednoosobowej Spółki Gminy Prudnik z o.o.

w sprawie: wyrażenia opinii na temat projektu zmian w Regulaminie Organizacyjnym Spółki

 

§1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje przedłożony przez Zarząd Spółki projekt zmian w Regulaminie Organizacyjnym Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spólka Gminy Prudnik z ograniczoną odpowiedzialnościa, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§2

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.