Przejdź do treści strony
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej

Majątek Spółki - struktura własnościowa oraz informacja o dochodach i stratach

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 33 337 210,00 zł (trzydzieści trzy miliony trzysta trzydzieści siedem tysięcy dwieście dziesięć złotych) i dzieli się na 4 442 udziały w wysokości 7 505 zł (siedem tysięcy pięćset pięć złotych) każdy.

Zastaw na udziałach, użytkowanie udziałów: żaden z udziałów nie został zastawiony; na żadnym z udziałów nie ustanowiono użytkowania.

 • Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 40 179 453,56 zł.

 • Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazał zysk netto w wysokości 71 702,16 zł.

 • Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazało zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 323 337,93 zł.

 • Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazał zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 90 869,05 zł.

Metryczka
 • wytworzono:
  31-08-2004
  przez: Tomasz Kowalewski
 • opublikowano:
  31-08-2004 11:43
  przez: Eugenia Kałwa
 • zmodyfikowano:
  16-02-2020 18:57
  przez: Tomasz Kowalewski
 • podmiot udostępniający:
  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o.
  odwiedzin: 839
Dane jednostki:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o.
48-200 Prudnik
ul. Poniatowskiego 1
NIP: 755-000-63-59 REGON: 530556655

Dane kontaktowe:

tel.: 77 436 36 17, 77 436 27 55
fax: 77 436 36 17
e-mail: biuro@zwikprudnik.pl
strona www: www.zwikprudnik.pl