Przejdź do treści strony
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji

 1. Rejestr pism przychodzących i wychodzących (dziennik podawczy).
 2. Rejestr skarg i wniosków.
 3. Ewidencja i archiwum kontroli.
 4. Dziennik pogotowia technicznego (ewidencja awarii).
 5. Rejestr zleceń.
 6. Rejestr wydanych warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
 7. Rejestr zawartych umów  na dostawę wody i odbiór ścieków.
 8. Rejestr zawartych umów na wykonanie robót.
Metryczka
 • opublikowano:
  31-08-2004 11:39
  przez: Eugenia Kałwa
Dane jednostki:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o.
48-200 Prudnik
ul. Poniatowskiego 1
NIP: 755-000-63-59 REGON: 530556655

Dane kontaktowe:

tel.: 77 436 36 17, 77 436 27 55
fax: 77 436 36 17
e-mail: biuro@zwikprudnik.pl
strona www: www.zwikprudnik.pl