Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przedmiot działalności

Numer KRS: 0000100300

ODPIS AKTUALNY

Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

 Dział 3

 

Rubryka 1 - Przedmiot działalności

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy

1

37.00.Z - ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy

1

36.00.Z - POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY

 

2

42.21.Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH

 

3

43.22.Z - WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH

 

4

43.99.Z - POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

 

5

71.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE

 

6

71.20.B - POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE