Przejdź do treści strony
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej

Organy i zarząd Spółki

 

Numer KRS: 0000100300

 

ODPIS AKTUALNY
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

 

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2.Numer REGON/NIP

REGON: 530556655, NIP: 7550006359

3.Firma, pod którą spółka działa

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PRUDNIKU JEDNOOSOBOWA SPÓŁKA GMINY PRUDNIK Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

4.Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1358 SĄD REJONOWY W OPOLU

5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność
gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?

---

 

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa organu uprawnionego do
reprezentowania podmiotu

ZARZĄD

2.Sposób reprezentacji podmiotu

DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY
CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu

 1 

1.Nazwisko / Nazwa lub Firma

KAWECKI

2.Imiona

PAWEŁ

3.Numer PESEL/REGON

69112902134

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

PREZES ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynnościach?

NIE

7.Data do jakiej została zawieszona

---

 

Rubryka 2 - Organ nadzoru

1

1.Nazwa organu

RADA NADZORCZA

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko

KOSIŃSKI

2.Imiona

ANDRZEJ

3.Numer PESEL

 
2

1.Nazwisko

KIK

2.Imiona

RYSZARD

3.Numer PESEL

 
3

1.Nazwisko

SYSKA

2.Imiona

ALICJA

3.Numer PESEL

 

 

Rubryka 3 - Prokurenci

1

1.Nazwisko

SZCZEPAŃSKI

2.Imiona

ADAM

3.Numer PESEL

71121507150

4.Rodzaj prokury

PROKURA ŁĄCZNA
2

1.Nazwisko

ZATOR

2.Imiona

WIOLETA

3.Numer PESEL

65100511704

4.Rodzaj prokury

PROKURA ŁĄCZNA
Metryczka
 • wytworzono:
  20-08-2004
  przez: Tomasz Kowalewski
 • opublikowano:
  20-08-2004 10:23
  przez: Eugenia Kałwa
 • zmodyfikowano:
  07-06-2019 12:55
  przez: Tomasz Kowalewski
 • podmiot udostępniający:
  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o.
  odwiedzin: 926
Dane jednostki:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o.
48-200 Prudnik
ul. Poniatowskiego 1
NIP: 755-000-63-59 REGON: 530556655

Dane kontaktowe:

tel.: 77 436 36 17, 77 436 27 55
fax: 77 436 36 17
e-mail: biuro@zwikprudnik.pl
strona www: www.zwikprudnik.pl