Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Organy i zarząd Spółki

 

Numer KRS: 0000100300

 

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

 

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2.Numer REGON/NIP

REGON: 530556655, NIP: 7550006359

3.Firma, pod którą spółka działa

ZWIK PRUDNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

4.Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1358 SĄD REJONOWY W OPOLU

5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność
gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?

NIE

 

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa organu uprawnionego do
reprezentowania podmiotu

ZARZĄD

2.Sposób reprezentacji podmiotu

DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY
CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu

 1 

1.Nazwisko / Nazwa lub Firma

SZCZEPAŃSKI

2.Imiona

ADAM

3.Numer PESEL/REGON

71121507150

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

PREZES ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynnościach?

NIE

7.Data do jakiej została zawieszona

---

 

Rubryka 2 - Organ nadzoru

1

1.Nazwa organu

RADA NADZORCZA

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko

SYSKA

2.Imiona

ALICJA

3.Numer PESEL

78071417102
2

1.Nazwisko

KIK

2.Imiona

RYSZARD FRANCISZEK

3.Numer PESEL

47100204075
3

1.Nazwisko

DRYNDA

2.Imiona

KRZYSZTOF ANDRZEJ

3.Numer PESEL

83051502998

 

Rubryka 3 - Prokurenci

1

1.Nazwisko

ROGOWSKA

2.Imiona

MONIKA IZABELA

3.Numer PESEL

94092010047

4.Rodzaj prokury

SAMOISTNA