Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

(05.05.2020) Ogłoszenie numer: 02/05/05/2020

Wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - Etap I w miejscowości Szybowice wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej po budowie w/w kanalizacji

PDFOgłoszenie.pdf (306,19KB)
PDF1. Załącznik nr 1 - Zapytanie ofertowe.pdf (15,42MB)
DOCX1.1 załacznik nr 1A - Zapytanie ofertowe (wersja edytowalna).docx (126,82KB)
DOCX2. załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).docx (56,17KB)
DOC3. załącznik nr 3 - wzór umowy.doc (231,50KB)
7Z4. załącznik nr 1 do OPZ - Projekt Wykonwaczy.7z (23,80MB)
7Z5. załącznik nr 2 do OPZ - Projekt zamienny.7z (12,25MB)
DOCX6. Załącznik nr 3 do OPZ - Wyciąg z projektu wykonawczego.docx (25,68KB)
PDF7. Załącznik nr 4 do OPZ - Specyfikacja Techniczna.pdf (383,89KB)
PDF8. Załącznik nr 5 do OPZ - zatwierdzenie czasowej zmiany organizacji ruchu.pdf (488,13KB)
PDF9. Załącznik nr 6 do OPZ - Przedmiar robót.pdf (3,21MB)
PDF10. Załącznik nr 7 do OPZ - Decyzja nr 307 pozwolenie na budowę.pdf (2,44MB)
PDF11. załącznik nr 7a do OPZ - Decyzja nr 276 decyzja zmieniająca do decyzji 307.pdf (1,21MB)
PDF12. Odpowiedź na pytanie z dnia 20.05.2020r..pdf (694,34KB)
PDF13. Załącznik nr 8 A Dokumentacja Geologiczno - Inżynierska.pdf (3,95MB)
PDF14. Załącznik nr 8 B Dokumentacja Geologiczno - Inżynierska - Część graficzna.pdf (4,73MB)
PDF15. Odpowiedzi na pytania z dnia 22.05.2020r..pdf (793,28KB)
PDF16. Załącznik nr 9 - Decyzja lokalizacyjna sieci kanalizacyjnej w drogach powiatowych.pdf (334,57KB)
PDF17. Odpowiedzi na pytania z dnia 26.05.2020r..pdf (783,66KB)
PDF18. Odpowiedzi na pytania z dnia 26.05.2020r..pdf (1,06MB)
PDF19. Odpowiedź na pytanie z dnia 26.05.2020r..pdf (639,58KB)
PDF20. Odpowiedźna pytanie z dnia 26.05.2020r..pdf (635,12KB)
PDF21. Odpowiedzi na pytania z dnia 28.05.2020r..pdf (802,80KB)
PDF22. Zmiana terminu składania ofert.pdf (944,40KB)
PDF23. Odpowiedzi na pytania z dnia 02.06.2020r..pdf (1,12MB)
PDF24. Informacja z otwarcia zapytań ofertowych.pdf (654,58KB)
PDF25. Zawiadomienie o odrzuceniu oferty.pdf (385,44KB)
PDF26. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (939,60KB)