Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

(04.05.2020) Ogłoszenie numer: 06/04/05/2020

Wykonanie robót budowlanych obejmujących dostawę i zabudowę przepompowni ścieków sanitarnych PS1 w miejscowości Szybowice oraz wyposażenie Przepompowni ścieków PS1 oraz Stacji Uzdatniania Wody Szybowice w systemy podtrzymania zasilania energetycznego

PDF1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (301,43KB)
PDF2. Załącznik nr 1. Zapytanie ofertowe.pdf (14,37MB)
DOCX2.1. załącznik nr 1A. - Zapytanie ofertowe (wersja edytowalna).docx (123,40KB)
DOCX3. Załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).docx (70,08KB)
DOC4. Załącznik nr 3 - Wzór umowy.doc (217,50KB)
PDF5. Załącznik nr 1 do OPZ - Projekt zamienny do projektu budowlanego.pdf (14,94MB)
PDF6. Załącznik nr 2a do OPZ - Sieć kanalizacji sanitranej grawitacyjnej i tłocznej (Rys_1).pdf (318,83KB)
PDF7. Załącznik nr 2b do OPZ - Profil podłużny sieci kanalizacji sanitarnej (Rys_2).pdf (45,63KB)
PDF8. Załącznik nr 2c do OPZ - Schemat najazdowej przepompowni ścików (Rys_3).pdf (152,62KB)
PDF9. Załącznik nr 3 do OPZ - Plansza zbiorcza uzbrojenia.pdf (318,83KB)
PDF10. Załącznik nr 4 do OPZ - Specyfikacja techniczne instalacji elektrycznej.pdf (160,86KB)
PDF11. Załącznik nr 5 do OPZ - Przedmiar przepompowni ścieków Szybowice PS1.pdf (40,53KB)
PDF12. Załącznik nr 6 do OPZ - Przedmiar robót instalacji zasilania elektrycznych.pdf (17,28KB)
PDF13. Odpowiedz na pytanie z dnia 06.05.2020.pdf (675,96KB)
PDF14. Odpowiedź na pytanie z dnia 08.05.2020r..pdf (650,63KB)
PDF15. Odpowiedź na pyatnie z dnia 27.05.2020r..pdf (811,91KB)
PDF16. Informacja z otwarcia zapytań ofertowych.pdf (476,42KB)
PDF17. Zawiadomienie o odrzuceniu oferty.pdf (630,79KB)
PDF18. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (591,47KB)